Pengurusan Hal Ehwal Murid

INDUK HAL EHWAL MURID

DISIPLIN

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3K (KESELAMATAN / KESIHATAN / KEBERSIHAN DAN KECERIAAN)

BIASISWA KERAJAAN

KANTIN SEKOLAH DAN KEDAI BUKU

KOPERASI

SPBT

PERPADUAN

INSURANS

MKT

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH & JENAYAH / SLAD / KJKR / SIVIK

REKOD KEHADIRAN MURID

PENDAFTARAN

PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PRASANA

PELAPORAN MINGGUAN

LAPORAN GURU BERTUGAS (SESI PAGI)

LAPORAN PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH (SESI PAGI)

LAPORAN GURU BERTUGAS (SESI PETANG)

LAPORAN PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH (SESI PETANG)