PENGURUSAN

TS25
TRANSFORMASI SEKOLAH 2025

SKPMg2

PBPPP

PBD

PPB

PBS

ISPK (KBAT)

MINIT CURAI

PERANCANGAN STRATEGIK

SPREADSHEET KEBERADAAN GURU (2022/2023)

BORANG
P.U.(A) 275

PELAPORAN MINGGUAN

PISA 2018

KEBERADAAN GURU DALAM STESEN (LAMA)

BORANG CUTI REHAT KHAS (LAMA)

MAKLUMAT PERIBADI GURU BARU SMJK SAM TET

LAWATAN PENANDAARASAN

VAKSIN COVID-19

1.1 PENGURUSAN PENGETUA

AM

MPSM

POST MORTEM

PEPERIKSAAN

BORANG GOOGLE SEMENTARA

PRESENTATION

PROGRAM "TRAFFIC LIGHT"

1.2 PENGURUSAN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

AM

LAPORAN BERTUGAS PENTADBIR

PELAPORAN PELAKSANAAN INSTRUMEN PBD

SEKOLAHKU SEJAHTERA

CIDS

SKPMg2

ISPPK

1.3 PENGURUSAN PENOLONG KANAN HEM

AM

PERHIMPUNAN SEKOLAH

BORANG BERHENTI SEKOLAH

LAPORAN GURU BERTUGAS

LAPORAN PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

1.4 PENGURUSAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

AM

KEHADIRAN UNIT KOKO

LAPORAN MINGGUAN UNIT KOKO

PENGLIBATAN & PENCAPAIAN UNIT KOKO

JURULATIH LUAR

PROGRAM ORIENTASI KOKURIKULUM 2022

1.5 PENGURUSAN PENDAFTARAN TINGKATAN ENAM (SEM 1) 2022

PENDAFTARAN TINGKATAN 6 (SEM 1) SESI 2022/2023

PENDAFTARAN TINGKATAN 6 BAWAH 2021

BORANG BERHENTI SEKOLAH

PERMOHONAN RAYUAN TUKAR BIDANG (JURUSAN) TINGKATAN 6

KEHADIRAN HARI ORIENTASI TINGKATAN 6 BAWAH 2021 

SURAT PERTUKARAN SEKOLAH TINGKATAN 6 BAWAH 

BORANG RAYUAN UMUM KEMASUKAN TINGKATAN 6

SURAT LANTIKAN GURU TINGKATAN 6 (2021)

1.7 PENGURUSAN GURU KANAN (KETUA BIDANG)

BIDANG BAHASA

BIDANG KEMANUSIAAN

BIDANG SAINS & MATEMATIK

BIDANG VOKASIONAL & TEKNIK

PBL

LADAP

2.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

2.1 JK PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH

2.2 JK SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN (SKK)

2.3 JK STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

2.4 JK KEWANGAN SEKOLAH

2.5 JK ASET SEKOLAH

2.6 JK PROSPEKTUS SEKOAH

2.7 JK PUSAT SUMBER (SEKOLAH DALAM PUSAT SUMBER)

2.8 JK NILAM

2.9 JK LEMBAGA MAJALAH SEKOLAH

3.0 PENTADBIRAN ICT

3.1 JK JPMS / SSO-DATA SEKOLAH / SPS / 1GOVUC

3.2 PENGURUSAN EDMS SEKOLAH

3.3 JK ICT (PORTAL, KOMPUTER, VISUALIZER, PROJEKTOR)

3.4 JK PdPR

3.5 JK CIDS

3.6 JK SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARD (SSQS), I-THINK, KBAT

4.0 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

4.1 JK LADAP / e-PEMBELAJARAN SEKTOR AWAM (EPSA)

4.2 JK PEMBANGUNAN GURU BAHARU

4.3 JK ADUAN SEKOLAH

4.4 #3A
PROGRAM MENINGKATKAN KESEDARAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI GURU

5.0 HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN KOMUNITI

5.1 LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH

5.2 PIBG SEKOLAH

5.3 JK PELAKSANA PIBKs

5.4 ORGANISASI KSIB

5.5 GURU PENYELARAS MEDIA SOSIAL SEKOLAH / PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH

5.6 JK KELAB GURU DAN KAKITANGAN SMJK SAM TET (KGKTST)