Logo & BENDERA Sekolah

LOGO SEKOLAH

Logo SMJK Sam Tet direka oleh Bro. John Moh. Beliau ialah pengetua ke-4 di sekolah ini dan merupakan individu yang memegang jawatan pengetua paling lama dari tahun 1959 - 1992.

 • "S" daripada perkataan Sam membawa erti "tiga".

 • "T" daripada perkataan Tet membawa erti "sifat yang baik".

 • "Sam Tet" membawa erti "Tiga sifat yang baik", iaitu Kepercayaan, Harapan dan Kebajikan. (Faith, Hope, Charity)

 • "Bintang membawa erti "Kemakmuran dan Kemajuan".

 • Simbol Marist Brothers, sebuah Organisasi Gereja Katholik, juga terdapat dalam logo tersebut.

BENDERA SEKOLAH

Makna logo dalam bendera sekolah adalah sama dengan logo di atas, manakala warna-warna di atas bendera sekolah San Tet mewakili 3 nilai-nilai moral.

 • Biru - Amanah

 • Kuning - Harapan

 • Putih - Cinta

RUKUN SEKOLAH

KESETIAAN

 • Kesetiaan kepada Negara

 • Keprihatinan terhadap masyarakat

 • Menghormati ibu bapa

 • Menghormati guru dan sekolah

KEJUJURAN

 • Boleh dipercayai

 • Patuh kepada peraturan

 • Berkhidmat dengan penuh dedikasi

 • Bertanggungjawab

KETEKUNAN

 • Kesungguhan

 • Berpendirian teguh

 • Ketepatan matlamat

 • Ketabahan

KESEDERHANAAN

 • Merendah diri dan bersopan santun

 • Kesabaran dan penyayang

 • Pemikiran yang murni

 • Ketinggian moral (Kemuliaan moral)