PROFIL SEKOLAH

Kod Sekolah : AEB 2053
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAM TET
No. Pendaftaran Sekolah : AEB 2053
Gred : A
Sesi : Pagi dan Petang
Jenis Sekolah : SMK
Jenis Bantuan : Sekolah Bantuan Kerajaan
Peringkat Sekolah : Menengah Rendah, Atas dan Tingkatan 6/STAM
Status Sekolah : Beroperasi
Lokasi Pendaftaran : Bandar
Lokasi Semasa : Bandar
Jenis Murid : Lelaki

Sejarah Tubuh : Sekolah Mubaligh
Tarikh Tubuh : 1/1/1952
Bahasa Penghantar : Bahasa Melayu
Status Bangunan : Bangunan sendiri
Sekolah Tumpang : Tidak Berkaitan
Bil. Optimum Pelajar : 2017
Keluasan Sekolah : 3.79 Ekar (1.53 Hektar)
Kantin Sekolah : Tetap dan Berdapur

Bil. Guru : 144 orang
Bil. Staf Sokongan : 13 orang
Bil. Murid : 1889 orang
Bil. Bilik Darjah : 47
Bil. Kelas : 69

Alamat : 5, Jalan Gereja 30300 Ipoh Perak
No. Telefon : +605 2545457
No. Faks : +605 2430700
E-mel : AEB2053@moe.edu.my
Laman Web : www.smjksamtet.com