PENGURUSAN Kurikulum

UTAMA > KURIKULUM > PENGURUSAN KURIKULUM

6.0 PENGURUSAN KURIKULUM

6.1 JK KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

6.2 JK KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

6.3 JK JADUAL WAKTU

6.4 JK PBPPP

6.5 JK KECEMERLANGAN

6.6 JK PEMANTAUAN KURIKULUM (PENCERAPAN PdPC & PENYEMAKAN BUKU LATIHAN)

6.7.1 JK PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

6.7.2 JK 4P (PENJAMINAN KUALITI)

6.7.3 JK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) / PENTAKSIRAN PUSAT (PP)

6.8.1 KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN (KPMP) MEN. RENDAH

6.8.2 KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN (KPMP) MEN. ATAS

6.9 PENYELARAS UJIAN LISAN BERTUTUR / MENDENGAR / AMALI SAINS / KERJA KURSUS & KAJIAN KES

6.10 JK LAPORAN PRESTASI MURID

6.11 JK PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

6.12 GURU CELIK 2M

6.13 JK PELAKSANAAN MBMMBI

6.14 JK PELAKSANAAN DLP (DUAL LANGUAGE PROGRAMME)

6.15 JK KAJIAN TINDAKAN